Garanti

3 års begrænset garanti

Vilkår og betingelser
For den oprindelige detail køber, er Perception kajakker fra Gaybo Limited garanteret mod materiale- eller fabrikationsfejl på skrog og dæk til tre (3) år fra datoen for det oprindelige køb af kajakken. Dele, tilbehør og aptering er berettiget i en periode på et (1) år mod materiale- eller fabrikationsfejl fra købsdatoen. Garantien er kun gældende ved køb af Perception kajakker fra en autoriseret Perception forhandler. Denne garanti kan ikke overdrages.

Aktivering af din garanti
Aktiveringsblanketten for garantien skal udfyldes online senest 30 dage efter det oprindelige køb, for at blive aktiveret. Det anbefales, at du gemmer din kvittering, i tilfælde af, at den skal bruges som købsbevis i fremtiden.

Garantiservice
Hvis du har et problem med din kajak og du har en mistanke om, at det kan skyldes defekte materialer eller forarbejdning, skal du kontakte den nærmeste autoriserede Perception kajak-forhandler og lave en aftale om af få kigget på problemet. Forbrugeren er ansvarlig for levering til og afhentning fra, den nærmeste autoriserede forhandler. Hvis den autoriserede Perception forhandlers inspektion viser en fejl, der henfører til materialer eller forarbejdning, vil Gaybo Limited reparere eller udskifte din Perception kajak gratis.

Der kan kræves bevis for købet, såsom en kvittering. Hvis reparationer eller evaluering kræves af Perception, vil køberen være ansvarlig for et gebyr på £50,00 for forsendelse og håndtering. Hvis service er påkrævet i et land, der ikke er det land, hvor købet er foretaget, skal køberen overholde alle gældende eksportlove og regler og være ansvarlig for alle toldafgifter, moms, og andre dermed forbundne skatter og afgifter. For international tjeneste, kan Perception distributøren reparere eller ombytte defekte produkter og dele, med tilsvarende produkter og dele, der overholder de lokale standarder. Gaybo Limited forbeholder sig ret til at tilfredsstille garanti via reparation eller udskiftning af produkter eller komponenter, der anses defekte. Desuden forbeholder Perception sig ret til at udskifte originale kajakker eller udstyr med sammenlignelige nuværende produkter.

Begrænsninger og udelukkelser
Denne begrænsede garanti gælder ikke for:

 • Normal slitage og ældning af produktet
 • Kajakker beskadiget af ekstremt vejr eller miljømæssige forhold
 • Kajakker beskadiget, under fragt, hos forhandler, forbruger, eller andre end hos Perception
 • Kajakker beskadiget ved et uheld forårsaget af forkert brug eller håndtering
 • Kajakker, der er blevet trukket af magt eller sejlbåde
 • Kajakker, der er angivet som prototyper
 • Kajakker, der sælges som “demoer”
 • Kajakker, der er brugt til andre formål end aktiviteter, der ikke er hensigten med produktet
 • Kajakker, der er blevet strukturelt eller dimensionalt ændret eller modificeret.
 • Kajakker, der er anvendt til kommercielle eller udlejnings formål
 • Farverne kan variere en smule fra de viste. Farvekombinationer vil afvige fra det viste og er unik for hver båd. Variationer i farve er ikke dækket af garantien

Denne begrænsede garanti udelukker alle andre garantier, udtrykt eller underforstået, herunder garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, med hensyn til Perception kajakker. Nogle lande, stater eller provinsers love tillader ikke udelukkelse af visse underforståede garantier, hvorfor ovenstående udelukkelse muligvis ikke gælder for dig. Denne begrænsede garanti omfatter ikke skader, følgeskader eller udgifter som følge af eventuelle fejl. Gaybo Limiteds samlede ansvar er begrænset til et beløb svarende til kundens oprindelige købspris for det defekte produkt. Nogle stater, lande eller provinsers love tillader ikke udelukkelse eller begrænsning af hændelige skader eller følgeskader, hvorfor ovenstående udelukkelse muligvis ikke gælder for dig. I det omfang enhver begrænsning eller udelukkelse heri er i strid med et lands, stats eller provins lov, skal en sådan begrænsning eller udelukkelse kunne udskilles, og alle øvrige vilkår heri forbliver i fuld kraft og effekt og er gyldige og kan håndhæves.

Denne garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder, og du kan også have andre rettigheder. For forbrugere, der er omfattet af land, stat eller provins lovgivning om forbrugerbeskyttelse eller regler, er fordelene ved denne garanti i ekstra til de rettigheder der ellers er. GARANTIERNE OMTALT OVENFOR ER EKSTRA OG PÅVIRKER IKKE DINE LOVMÆSSIGE RETTIGHEDER SOM FORBRUGER.